Grafisk profil för Zang Hotel

 

Examinerande uppgift där målet var att skapa en grafisk profil för ett fiktivt hotell i Malmö. Den grafiska profilen skulle skapas med utgångspunkt Italiensk futurism.

Grafisk Design – Malmö Universitet.